Продукти

Биодизелът е дизелово гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла (рапично, слънчогледово, соево, палмово масло и т.н.) или животински мазнини, а така също и от използвани мазнини (използвани пържени масла). Това е най-перспективното и екологично чисто гориво.

Биодизелът съдържа по-малко сяра от минералния дизел, което е предимство по отношение опазването на околната среда. Изгарянето на биодизела в цилиндъра на двигателя не е съпроводено с образуването на нагар и отделянето на сажди.

Най-големите предимства на биодизела са: добиването от ежегодно възобновяеми източници и опазването на околната среда.

Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с минерален дизел в различни съотношения

Според Европейскaта директива 2003/30/ЕС в използваните горива през 2010г. задължително трябва да се влагат 5,75% (като енергийно съдържание) горива с биологичен произход.

Biodiesel Unadditiviert 

Biodiesel Additiviert

Глицерин представлява тривалентен алкохол. Глицеринът е безцветна трудноподвижна течност, по-тежка от водата. Има сладък вкус, който е дал и тривиалното му наименование (от гр. γλικοσ - сладък). Във водата глицеринът се разтваря във всяко отношение, нещо повече, той е хигроскопичен. Затова, прибавен към смеси, ги прави по-трудно съхливи. Глицеринът е безвреден за организма. Използва се като хранителна добавка, като пълнеж в козметични продукти, сладкарски изделия и други. Други приложения на глицерина са за поддържане влажността на тютюна, така също и в полиграфията и в текстилната промишленост

Сертификат на фрамацевтичен глицерин