Контакти

  • Пощенски адрес:

Ennshafenstraße 36

4470 Enns, Austria

  • Управление: 

Дипл. Инж. Недялко Станчев – Управител

Раймунд Вурмитцер – Технически мениджър

Tel.: +43 7223 81779 2124          

Fax: +43 7223 81779 2118  

E-mail: office@ooe-biodiesel.at

 

  • Началник производство:

Mихаел Тишбергер

Teл.: +43 7223 81779 2125

E-mail: michael.tischberger@ooe-biodiesel.at

  • Ръководител доставки и продажби:

Николай Белчев, MBA

Mob.: +43 676 81 41 99 60

E-Mail: nikolay.belchev@ooe-biodiesel.at

 

  • Счетоводство:

Карин Щуц

тел.: +43 7223 81779 2123

E-Mail: karin.stuetz@ooe-biodiesel.at

  • Лаборатория & oтг. по "QM: 

Юлита Попова

tel.: +43 7223 81779 56

E-mail: yulita.popova@ooe-biodiesel.at

 

 

  • Доставки и Продажби:  

Милисав Додик

Tel.: +43 7223 81779 2138

Mob.: +43 676 814 693 57

E-Mail: milisav.dodik@ooe-biodiesel.at
Формуляр за запитване
*
*
*